Dejavnost Jutra

handsPomoč na domu je izven institucionalna oblika varstva, ki omogoča starejši in invalidni populaciji, da ob organizirani pomoči na domu ostane v svojem socialnem in lokalnem okolju čim bolj avtonomna in se začasno odloči potreba po institucionalnem varstvu.

 

help1Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, in se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanje nimajo možnosti.

 

Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika in vsebuje dva dela.

  • Prvi del predstavlja upravičenost do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu trajanju in načinu opravljane storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino.
  • Drugi del pa zajema neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in dogovorjenem obsegu.

Namen pomoči na domu.

  • nadomeščanje dnevnega ali celodnevnega institucionalnega varstva
  • priprava na vključitev v institucijo
  • pomoč družinskim članom (svojcem uporabnika), dodajanje mreže pomoči za življenje, vključevanje v družbo – Å¡iritev socialne mreže uporabnikov
  • svetovanje, informiranje tistih uporabnikov, ki nimajo ali si ne znajo poiskati ustreznih informacij