Obseg storitve pomoči na domu

Dejavnost storitve pomoč na domu (po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev):

1. Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih kamor sodijo:

 • pomoč pri oblačenju in slačenju
 • pomoč pri umivanju
 • pomoč pri hranjenju
 • pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb
 • vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov

2. Gospodinjska pomoč, kamor sodijo:

 • prinašanje enega pripravljenega obroka hrane
 • nabava živil
 • pomivanje uporabljene posode
 • osnovno čišenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti
 • postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora

3. Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo:

 • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodstvom
 • spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti
 • informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca
 • priprava upravičenca in njegove družine na institucionalno varstvo

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.

Storitev pomoč na domu se opravlja vse dni v tednu od 6 do 22 ure. vozilo
Posamezna storitev se opravlja v skladu z dogovorom z uporabnikom. Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ 4 ure dnevno oz. največ do 20 ur tedensko.
Cena storitve pomoči na domu

Cena za eno uro storitve pomoči na domu od 01.04.2020 znaša:

 • od ponedeljka do sobote 7,70 EUR na uro,
 • v nedeljo 9,21 EUR na uro,
 • za praznike 9,46 EUR na uro.

Od 01.04.2019 opravljamo storitve pomoči na domu tudi v občini Žužemberk.
Cena za eno uro storitve pomoči na domu od 01.01.2020 znaša:

 • od ponedeljka do sobote 4,96 EUR na uro,
 • v nedeljo 6,70 EUR na uro,
 • za praznike 7,20 EUR na uro.

Od septembra 2019 opravljamo storitve pomoči na domu tudi za občane občine Kostel.
Cena za eno uro storitve pomoči na domu od 01.01.2020 znaša:

 • med delavniki 8,91 EUR.

Storitve opravljamo samo med delavnimi dnevi, v dopoldanskem času.

Za dodatno subvencijo lahko zaprosijo pri socialni delavki na
CSD Kočevje,
Ljubljanska cesta 9,
tel. 01-893-83-88.