Obseg storitve pomoči na domu

Dejavnost storitve pomoč na domu (po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev):

1. Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih kamor sodijo:

 • pomoč pri oblačenju in slačenju
 • pomoč pri umivanju
 • pomoč pri hranjenju
 • pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb
 • vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov

2. Gospodinjska pomoč, kamor sodijo:

 • prinašanje enega pripravljenega obroka hrane
 • nabava živil
 • pomivanje uporabljene posode
 • osnovno čišenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti
 • postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora

3. Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo:

 • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodstvom
 • spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti
 • informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca
 • priprava upravičenca in njegove družine na institucionalno varstvo

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.

vozilo
Posamezna storitev se opravlja v skladu z dogovorom z uporabnikom. Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ 4 ure dnevno oz. največ do 20 ur tedensko.
Cena storitve pomoči na domu

Storitev pomoči na domu v občini Kočevje:
Cena za eno uro storitve pomoči na domu od 01.03.2021 znaša:

 • od ponedeljka do sobote 7,72 EUR na uro,
 • v nedeljo 9,23 EUR na uro,
 • za praznike 9,72 EUR na uro.

Storitev pomoči na domu v občini Žužemberk.
Cena za eno uro storitve pomoči na domu od 01.04.2021 znaša:

 • od ponedeljka do sobote 5,43 EUR na uro,
 • v nedeljo 12,19 EUR na uro,
 • za praznike 12,99 EUR na uro.

Storitev pomoči na domu v občini Kostel.
Cena za eno uro storitve pomoči na domu od 01.03.2021 znaša:

 • med delavniki 1,54 EUR.

Storitve opravljamo samo med delavnimi dnevi, v dopoldanskem času.

Za dodatno subvencijo lahko zaprosijo pri socialni delavki na
CSD Kočevje,
Ljubljanska cesta 9,
tel. 01-893-83-88.

Skip to content