Predstavitev

Jutro,zavod za pomoč in nego na domu je neprofitna in nevladna organizacija, ki ima od 01.05.2001 z občino Kočevje sklenjeno koncesijo za izvajanje pomoči na domu.

Zavod kot neprofitna, nevladna organizacija

Zavod je pravna oseba, ki jo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb. Temeljna značilnost zavoda je njegova neprofitnost. To pomeni, da morebitni dobiček pri poslovanju ne more deliti med ustanovitelje kot pri gospodarskih subjektih, ne pomeni pa, da se zavod ne more ukvarjati s pridobitnimi dejavnostmi. Taki dohodki se morajo uporabiti za osnovne dejavnosti zavoda.

Kje nas najdete?