Predstavitev

2.4.2020 Obvestilo
Navodila epidemija 2020
Zaradi epidemije, se začasno nahajamo v drugih prostorih in sicer na
Ljubljanski 7 (zdraven Rdečega križa).
Dosegljivi smo samo na mobilno številko med 7 in 15 uro, na tel. št. 040 747 025.

Jutro,zavod za pomoč in nego na domu je neprofitna in nevladna organizacija, ki ima od 01.05.2001 z občino Kočevje sklenjeno koncesijo za izvajanje pomoči na domu.

Zavod kot neprofitna, nevladna organizacija

Zavod je pravna oseba, ki jo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb. Temeljna značilnost zavoda je njegova neprofitnost. To pomeni, da morebitni dobiček pri poslovanju ne more deliti med ustanovitelje kot pri gospodarskih subjektih, ne pomeni pa, da se zavod ne more ukvarjati s pridobitnimi dejavnostmi. Taki dohodki se morajo uporabiti za osnovne dejavnosti zavoda.

Kje nas najdete?